Σ.Ε.Π.Ε. " Ο Σωκράτης": Πρόσκληση σε προβολή ταινίας