Πέμπτη 7/6 18:30: Η κυβέρνηση με διαδικασίες Fast-Track φέρνει Ν/Σ για αξιολόγηση και κατάργηση δομών