87Ηη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

87Ηη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ