Σημαντικά

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το Υπουργείο Παιδείας, με fast track διαδικασίες, σε άσχετο νομοσχέδιο (για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστοφών από τον «Ιανό»), προχωρούν στην απαράδεκτη θεσμοθέτηση διαδικασιών «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» για την εκλογή αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.