87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΣ Α ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ