87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ Η ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της ΔΟΕ - ΟΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΥ ΖΑΠΑΝΤΗ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ του Ν ΖΑΠΑΝΤΗ ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΕ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ Η ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της ΔΟΕ - ΟΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΥ ΖΑΠΑΝΤΗ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ