87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ Η ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ - ΟΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ του Σπ ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ Η ΘΕΣΗ της ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ -  ΟΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΗ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ