87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ του ΑΠ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ