87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΔΕΛΗ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του Γ ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΔΕΛΗ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ