87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ της ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ της ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ της ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ