87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ της ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΓΛΑΒΙΝΑ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΟΜΙΛΙΑ της ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΓΛΑΒΙΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΜΙΛΙΑ της ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΓΛΑΒΙΝΑ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ