87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

87η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ