87η ΓΣ της ΔΟΕ: Τοποθέτηση του Νίκου Ζαπάντη για τα Οικονομικά Πεπραγμένα της ΔΟΕ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΟΕ

87η ΓΣ της ΔΟΕ: Τοποθέτηση του Νίκου Ζαπάντη για τα Οικονομικά Πεπραγμένα της ΔΟΕ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ