87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

87 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ