ΟΜΙΛ. ΠΡEΣΒΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ