30 Οκτώβρη κλειστά σχολεία και όλοι οι μαθητές στους δρόμους!