ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ