ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΙΑΣ ΠΙΚΕΑ - ΑΣΕ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΔΕ ΠΑΤΡΑΣ