ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ