ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ