Κινητοποίηση 13-05-2020 Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Β Αιγαίου, ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ ΑΣΕ/ΠΑΜΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ