Δημιουργικές Εργασίες

ΕΛΜΕ Πειραιά: Δημιουργικές συνθετικές εργασίες στο Λύκειο

Δημιουργικές συνθετικές εργασίες στο Λύκειο: Στην κατεύθυνση της υλοποίησης του "Νέου Λυκείου" της αντιδραστικής πολιτικής στην εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από την αναθεώρηση του Π.Δ. 46/2016, επανέρχεται στο ζήτημα των Δημιουργικών Εργασιών, οι οποίες "καθιερώνονται ως υποχρεωτικές στο Γενικό Λύκειο, καθώς κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική σκέψη και δράση".

Για τις Δημιουργικές Εργασίες και τις τις αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών των ΓΕΛ

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 που αφορά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών(Δ.Ε.) και την αξιολόγηση των μαθητών στα Γενικά Λύκεια.