μουσική

ΣΕΠΕ "Ο Θουκυδίδης": Για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης σε ΠΕ70

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕ 70

Πρόσφατα το Υπ. Παιδείας με έγγραφό του (αρ.πρωτ. 39554/Δ2 – 8/3/2018) προς τις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης να καταθέσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΣΕΠΕ "Ρόζα Ιμβριώτη": Στο στόχαστρο του Υπ.Παιδείας οι συνάδελφοι της Μουσικής Αγωγής!

Στο στόχαστρο του Υπουργείου Παιδείας οι συνάδελφοι της Μουσικής Αγωγής!

Σύμφωνα με την οδηγία που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες, μέσω της Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ. Ε., το Υπουργείο Παιδείας καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης να καταθέσουν τους ανάλογους τίτλους σπουδών.

ΣΕΠΕ "Ο Σωκράτης": Στο στόχαστρο του Υπ.Παιδείας οι συνάδελφοι της Μουσικής Αγωγής

Στο στόχαστρο του Υπουργείου Παιδείας οι συνάδελφοι της Μουσικής Αγωγής

Σύμφωνα με την οδηγία που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες, μέσω της Δ/νσεων Π.Ε. και Δ. Ε., το Υπουργείο καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης να καταθέσουν τους ανάλογους τίτλους σπουδών.