Σύλλογος Διδασκόντων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας: Για τις νέες διατάξεις για τα Μουσικά Σχολεία

23/11/2018 - 19:16

Οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, με αφορμή το άρθρο 40, παρ. 5β και 5γ του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», και μετά από σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου μας, ζητούμε ομόφωνα την απόσυρση του παραπάνω άρθρου καθώς πλήττεται, αλλοιώνεται και υποβαθμίζεται ο θεσμός και ο ρόλος των Μουσικών Σχολείων.

Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι στο εν λόγω άρθρο:

1. Αντικαθίσταται η δυνατότητα και της επαγγελματικής κατεύθυνσης στη μουσική με την απλή ενθάρρυνση σ’ αυτήν.

2. Παραλείπεται η ρητή αναφορά στην ύπαρξη Γυμνασίων και Λυκείων και αφαιρείται η σύνδεση των Μουσικών Σχολείων με την Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

3. Παραλείπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων τα μαθήματα Αισθητικής Παιδείας.

4. Περικόπτεται η κρατική παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού (μουσικά όργανα και απαραίτητα τεχνικά μέσα διδασκαλίας).

5. Καταργείται η Καλλιτεχνική Επιτροπή, το απόλυτα εξειδικευμένο καλλιτεχνικό, επιστημονικό και εποπτικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία.

6. Καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων προαιρετικής μουσικής παιδείας στα Δημοτικά Σχολεία.

 

Οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας συντασσόμαστε με τα ψηφίσματα και υπομνήματα και των υπολοίπων Συλλόγων των Μουσικών Σχολείων της χώρας με αίτημα την άμεση απόσυρση των προωθούμενων διατάξεων για τα Μουσικά Σχολεία.

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα