ΑΣΕ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τοποθέτηση αναφορικά με την επικύρωση οργανικών κενών της Δ/νσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής

22/04/2021 - 16:39

Τοποθέτηση αναφορικά με την επικύρωση οργανικών κενών
σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής

Συνάδελφοι,
στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής (14/4/2021) με τα δοτά μέλη επικυρώθηκαν τα οργανικά κενά της περιφέρειάς μας. Η παρουσία των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών όλα αυτά τα χρόνια, παρότι τα κενά δεν προσδιορίζονταν με βάση τις προτάσεις του κλάδου και παρά το γεγονός ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ως κρατικά όργανα εφάρμοζαν την αντιεκπαιδευτική πολιτική αποτυπώνοντας ψυχρά και λογιστικά τα κενά, εξασφάλιζε τον έλεγχο και την ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς.

Τα οργανικά κενά της Αν. Αττικής, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες, απέχουν κατά πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας, αν συνυπολογίσουμε ότι στην περιφέρειά μας αυτή τη σχολική χρονιά έχουν προσληφθεί 1.8ΟΟ αναπληρωτές, ότι μετά από σχεδόν δυο σχολικές χρονιές πανδημίας οι επιπτώσεις στα παιδιά είναι τεράστιες τόσο στον κοινωνικό- συναισθηματικό τομέα όσο και στο γνωστικό γεγονός που επιβάλλει την επιπλέον στήριξή τους.

Πάγια θέση μας είναι η οργανική σύνθεση των σχολείων να υπολογίζεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Δηλαδή 15 μαθητές στο Νηπιαγωγείο, στην Α ’ και Β ’ Δημοτικού, 20 μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις Δημοτικού. Να υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου. Να δίνονται όλα τα διευθυντικά κενά οργανικά, να δίνεται κάθε θέση που μένει κενή λόγω μετάθεσης ή συνταξιοδότησης, να υπολογιστούν οι αυξημένες ανάγκες σε Ειδική Αγωγή, Τμήματα Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής και στην Ενισχυτική Διδασκαλία.

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μετά από ενημέρωση από το Σύλλογο «ο Σωκράτης», κατόπιν επικοινωνίας του με τη Διεύθυνση ΠΕ Αν. Αττικής, όπωςη Διεύθυνση θα προχωρήσει σε συμπληρωματική αίτηση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής δίνοντας επιπλέον οργανικά κενά στα Τμήματα Ένταξης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 28 του νόμου 4638/2019 « …. στα Τ.Ε. των σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν έως 250 μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ενώ στα Τ.Ε των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 250 μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη, από αρμόδιο δημόσιο φορέα, αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται 2 εκπαιδευτικοί.»

Συσπειρωμένοι στα σωματεία μας διεκδικούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.

Οι τελευταίοι εκλεγμένοι αιρετοί της ΑΣΕ Π.Ε. Αν. Αττικής
Μαρία Σφυρή (τακτικό μέλος): τηλ. 6974319565   mail: mariasfyri@hotmail.com
Γιώργος Γεωργίου (αναπλ. μέλος): τηλ. 6974846032 mail: gnkgeorg@gmail.com

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα