ΑΣΓΜΕ

Ζητήματα πρόληψης και υγείας των μαθητών και υγιεινής του σχολικού χώρου

      Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η χρόνια κρατική υποχρηματοδότηση της παιδείας, η προώθηση του σχολείου της αγοράς και η ένταση της εμπορευματοποίησης στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια έχει οδυνηρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής των οικογενειών, στην ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

Pages