Σημαντικά

Δήλωση των αιρετών στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής με την
Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ)

Για τη διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στις 04/10/18 από το Περιφερειακό Συμβούλιο  επιλογής Αττικής, όπου ορίστηκαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου και οι Οργανωτικοί Συντονιστές Εκπαίδευσης.